van Scherpenzeel

van Scherpenzeel


Type organisatie:

Organisatie (bedrijf, instelling)


Adres:
 
,  

Introductie

Van Scherpenzeel is dé specialist in de recycling en vernietiging van alle mogelijke materialen en producten, zoals kunststof, papier, textiel, glas, droog restafval en vertrouwelijk materiaal en het omzetten daarvan in waardevolle grondstoffen. In 70 jaar tijd zijn wij uitgegroeid tot een kennisbedrijf dat de regie voert over uiteenlopende grondstofketens. Wij analyseren de afvalstroom en adviseren in de juiste aanpak. Wij organiseren én voeren uit, zodat zoveel mogelijk waarde uit uw reststromen wordt gehaald. Hiervoor werken wij samen met gespecialiseerde partners. Managing Director Roger Beuting, Director of Operations Nico van Lith en Financial Director Jan Bloo zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ons bedrijf. In totaal hebben we ruim 150 medewerkers

Organisatie

Omzet per jaar: € Niet bekend
van Scherpenzeel maakt gebruik van de ISO 26000 richtlijnen.
Aantal fulltimers in dienst: 101 - 200 van Scherpenzeel is geen Koploper.
Oprichtingsjaar: 1945
Certificering: Koploper sinds:
Awards: Koploper adviseur indien Anders:

GoodCompanyZelfscan

Totaal: 7.0
Profit: 7.0
Duurzaam ondernemen heeft op het gebied van Profit tot de volgende resultaten geleid:  
Financiële voordelen 7
Verbetering positie in de markt 7
Verbetering interne processen 7
Verbetering van innovatie & ontwikkeling 7
Toelichting
Planet: 7.0
Duurzaam ondernemen heeft op het gebied van Planet tot de volgende resultaten geleid:  
Milieumanagement 7
Beperken afval & emissies 7
Beperken gebruik water, energie & grondstoffen 7
Gebruik van duurzame alternatieven 7
Toelichting
People: 7.0
Duurzaam ondernemen heeft op het gebied van People tot de volgende resultaten geleid:  
Mensenrechten in de keten 7
Stimuleren duurzaam ondernemen / MVO in de product- en dienstenketen 7
Transparante informatie omtrent producten 7
Stimuleren duurzaamheid en MVO bij klanten 7
Ondersteunen maatschappelijke doelen 7
Lokale diensten & producten 7
Toelichting
Proces: 7.0
Duurzaam ondernemen heeft op het gebied van Proces tot de volgende resultaten geleid:  
Kennis over duurzaam ondernemen / MVO 7
Belang van duurzaam ondernemen / MVO 7
Medewerkersbetrokkenheid 7
Duurzaam ondernemen / MVO beleid 7
Verduurzamen van bedrijfsvoering 7
Verduurzamen van producten en diensten 7
Toelichting
Behoorlijk bestuur: 7.0
Duurzaam ondernemen heeft op het gebied van Behoorlijk bestuur tot de volgende resultaten geleid:  
Rekenschap afleggen 7
Transparantie 7
Ethisch gedrag bij medewerkers en klanten 7
Stakeholderbelangen 7
Internationale gedragsnormen 7
Toelichting

GoodProjects

Advertentie

Advertentie

TWITTER FEED

Advertentie

Advertentie