Uitgelicht

Onze plek in de economische reset 

Het klimaat zet een economische revolutie in, dat is het nieuwe besef. Waarom?
Omdat het besef er is dat we nog geen 25% van alle fossiele reserves daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken. Alleen met die slechts 25% blijven we binnen een - mogelijk - veilige CO₂ grens. Dus maakten we ons ‘gisteren’ nog zorgen of we wel genoeg olie hadden, ‘vandaag’ blijkt dat we nog maar een klein deel gaan gebruiken, we hebben te veel! Naar dat besef, of beter risico, richt nu ook de economische werkelijkheid zich. Dat levert een ware economische revolutie op, een economische reset waar partijen en posities opnieuw worden bepaald.

Een revolutie met een structurele prijsdruk op fossiel en een verschuiving van kapitaal naar ‘nieuw’. Nieuwe oplossingen, nieuwe techniek, nieuwe energie, nieuwe modellen. En met de vraag wie de koplopers worden in die nieuwe economische orde. Loop je rond door de landpaviljoenen in Parijs dan valt op dat nog maar een klein aantal landen bezig lijkt te zijn met de invulling van die plek in de nieuwe economische orde en met de ambitie die daarbij past. En Nederland …

Advertentie

Advertentie

TWITTER FEED

Advertentie

Advertentie