GoodProject

Kelstein GreenCircleFarming

Organisatie (bedrijf, instelling)Adres:
Kelnersweg  8
9074 LJ,  Hallum

Branche:
Veehouderij

foto
foto
9 GoodProjects
89% Investering terugverdiend
€0 Geïnvesteerd
78% Kostenbesparing

Biogasinstallatie


Dit GoodProject valt in de categorie: Bedrijfsvoering, Duurzame energieopwekking

Projectleider: Douwe Zijlstra

Doel & Actie

Doel:
Kostenbesparing, Kwaliteitsverbetering, Meer Innovatie, Verbeterde efficiency, MVO beleid / imago

Toelichting op doel:

Om op het melkveebedrijf extra inkomsten te krijgen is er in 2005 gestart met de biogasinstallatie. In 2006 is deze uitgebreid waardoor de mogelijkheid is tot een maximale productie van 4.950.000 kWh. per jaar aan elektriciteit. Op deze manier wordt een deel van de reststromen nuttig gebruikt. Dit komt de bedrijfsvisie ten goede.


Actie:

De elektriciteit wordt opgewekt door het vergisten van mest met co-producten, hierdoor ontstaat biogas . De co-producten zijn onder andere mais, gras en reststromen die niet meer voor mens en dier geschikt zijn.

Het biogas bestaat voor een groot deel uit methaan. Methaan is de brandstof voor een warmte kracht koppeling, hierdoor ontstaat groene stroom. Dit zorgt er voor dat het milieu niet wordt belast met extra uitstoot van methaan. De biogasinstallatie is gecertificeerd door de nVWA erkenning  (nieuwe voedsel en waren autoriteit).  Dit certificaat borgt het systeem voor de reststromen waar mogelijk sporen van dierlijke producten in zitten. Door deze borging kan de ontstane meststof (digestaat) veilig worden gebruikt voor de bemesting van de gewassen. Digestaat is een hoogwaardige meststof, hierdoor gebruiken we al 5 jaar geen kunstmest meer.

De mest komt vanuit de stal met de co-producten in de hydrolyse tank hierin wordt alles opgemengd door middel van een dompelroerder. Vervolgens wordt het verdeeld naar de beide vergisters. Door het toevoegen van het substraat worden de methaan bacteriën gevoed en produceren deze methaan voor de warmte kracht koppeling (WKK). Het biogas is de brandstof voor de WKK die er elektriciteit van maakt wat op de net wordt geleverd en zo door de huishoudens kan worden verbruikt. Na het vergistingsproces gaat het uitgewerkte substraat (digestaat) naar de pasteurisatie tank Hier gaat de temperatuur tenminste 1 uur op 70 graden. Door deze verhittingsstap worden eventuele aanwezige schadelijke kiemen onschadelijk gemaakt. In de volgende stap gaat het digestaat naar de separator. Hier wordt de dikke en dunne fractie van elkaar gescheiden waardoor er meerdere meststoffen ontstaan voor bemesting voor de verschillende gewassen.

Resultaat

Doel bereikt: ja

Onvoorziene voordelen: Meer Innovatie, Verbeterde efficiency

Investering

Budget: € Nog niet ingevuld
Binnen budget gebleven
Terugverdientijd: (Nog) Niet te bepalen
De terugverdientijd is gehaald
Financierings Methode: Eigen vermogen

Planning

Start: 2005-02-07
Eind: 0000-00-00
Dagen besteed: Niet te bepalen
Met aantal interne medewerkers: alle medewerkers
Medewerkers hebben geen speciale opleiding hoeven volgen.

Er waren ook externe medewerkers bij dit project betrokken.

De planning is gerealiseerd.

Beoordelingen

Dit project is nog niet beoordeeld.

Advertentie

Advertentie

TWITTER FEED

Advertentie

Advertentie